प्रभुजी, भेंडो बनाऊ – लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा

  ज्यादै थाकें हे ईश्वर !भेंडो बनाऊ मलाई ।यो शिरको धराप- जो हो मेरो घरयो विचारको शराप-यो जान्नाको पाप-यो अन्तःकरणको हृदय ज्वालक नापयो खसुंला भन्ने तीन किसिमको तापयो चढ्ने रवाफ ।यो जवाफदेहीको अभिशाप ।भो ! भो ! म चाहन्न दिव्य रवाफ !फेरि मरण पछि कुमारीचोक वहीखाता साफमीठो मस्त !जानवरी निरुत्तरदायित्व मलाईभगवान ।वेकोदाली-जीवन न कि परिश्रमको शरापमीठो भन्नु चुरुम चुरुम […]